x
Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar, üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda veya üye olmaksızın bir ürün satın aldıklarında şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

SANAL ORTAMDA SATIŞ / MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

Avec Medikal Ürünler Paz. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. firmasına ait www.avecstore.com e-ticaret sitesi ile Müşteri/ALICI arasındaki sanal ortamda satış / mesafeli satış sözleşmesidir.

Madde 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARİHİ

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından sipariş tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası ALICI'nın mail adresine mail gönderilecektir.

Madde 2 - SATICI BİLGİLERİ

Avec Medikal Ürünler Paz. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. - TEM Otoyolu Tekstilkent Girişi Giyimkent Cd.No:2 Atışalanı Esenler / İstanbul / Türkiye - Telefon +90 212 438 26 06 - Faks : +90 212 438 26 26 - E-posta : info@avecmedikal.com

Madde 3 - ALICI BİLGİLERİ 

Tüm üyeler: Avec Medikal firmasının e-ticaret mağazası Avec Store'a üye olarak veya üye olmadan alışveriş yapan tüm alıcılar. Bundan sonra ALICI veya Müşteri olarak anılacaktır.

Madde 4 - ÜRÜN BİLGİLERİ

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler ALICI'ya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde 5 - GENEL HÜKÜMLER 

5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi (SATICI yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar) aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 

5.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. 

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

5.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 

5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde ALICI'ya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın ALICI'nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 

5.8 - ALICI ve/veya ALICI'nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI'ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır. 

5.9- İş bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan yani üyelik gerçekleştirildikten sonra, ya da üye olmadan yapılan satış işlemleri için satış olduğu andan itibaren geçerlilik kazanır.

Madde 6 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olmasi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICI'nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI'ya aittir.

Ayrıca, niteliği itibarı ile iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanim tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, Blueray, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartus, şerit v.b) ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde 7 - YETKİLİ MAHKEME 

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Madde 8 - MAL / ÜRÜN / HİZMETİN FİYATLANDIRMASI VE ÖDEMELER

8.1 - Peşin Fiyat : Mal, ürün veya hizmetin peşin fiyatı, sipariş sonu e-posta yolu ile ALICI'ya iletilen sipariş detayı ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
8.2 - Vadeli Fiyat : Mal, ürün veya hizmetin vadeli fiyatı, sipariş sonu e-posta yolu ile ALICI'ya iletilen sipariş detayı ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
8.3 - Faiz : ALICI, satın aldığı mal, ürün veya hizmetin fiyatına uygulanacak ek ödemeler ve faizler konusunda ödeme sırasında kullandığı ödeme araçlarının ait olduğu, birlikte çalıştığı bankaya karşı sorumludur.
8.4 - Peşinat Tutarı : Mal, ürün veya hizmetin peşinat tutarı, sipariş sonu e-posta yolu ile ALICI'ya iletilen sipariş detayı ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
8.5 - Ödeme Planı : ALICI'nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Madde 9 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve ALICI, her koşulda borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

 

T-Soft® e-ticaret sistemleriyle hazırlanmıştır.